Kongsberg Vitensenter 
har som mål å øke interesse for
- og kunnskap om realfag og teknologi


Vi skaper begeistring og gode læringsopplevelser for besøkende i alle aldre, og er både en formell og uformell læringsarena med tilbud til skole og på fritid. Vitensenteret driftes av Kongsberg kommune, Kultur og Velferd, med støtte fra lokalt næringsliv.

Kongsberg Vitensenter driver også skolebesøk og har undervisning for alle aldre fra barnehage helt opp til videregående skole. Vi har også fritidstilbud for barn og unge som skaperverksted, kodeklubb

Kongsberg Vitensenter har lokaler i 4. etasje på Krona med inngang fra både biblioteket og utenfra ved sykkelparkeringen.